Faktura vat - najważniejsze informacje

image

Zamysłem wystawiania faktur VAT jest ewidencja zawieranych transakcji, od których naliczane są podatki od artykułów i usług. Zarazem nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia podatku VAT, albowiem przysługują im prawne zwolnienia. W takim razie jaki jest kłopot z wystawianiem faktur? Czy wolno rejestrować transakcje w inny sposób?

Faktura zwolniona z podatku VAT

Gdy nabywcą jest inne przedsiębiorstwo, podatnicy wyłączeni z VAT muszą fakturować. Jeżeli konsument jest osobą nie prowadzącą aktywności gospodarczej, faktura powinna zostać wystawiona na jego żądanie. W przeciwnym wypadku do udokumentowania zawieranych transakcji wolno użyć paragonu. Faktury VAT dla podatników prawnie zwolnionych z podatku zgodnie z prawem obejmują:

przepisy, na podstawie której podatnikowi przysługuje zwolnienie z VAT,

prawo, na podstawie których konkretna dostawa towarów lub usług korzysta ze zwolnienia,

przepis dyrektywy zwalniający z opodatkowania konkretną dostawę towarów.

Zasady te nie dotyczą sytuacji, w której podatnik jest wyłączony z VAT z racji profilu prowadzonej działalności. Innymi słowy, że sprzedaje on artykuły czy też usługi, które ustawowo są zwolnione z podatku. Na fakturze bez VAT nie odnajdziemy także informacji o tym, że podatnik jest zwolniony z podatku VAT z powodu tego, iż nie przewyższył on limitu wartości http://fakturvat5x.almoheet-travel.com/darmowy-program-do-fakturowania-czy-moze-spelniac-wszystkie-nasze-oczekiwania sprzedaży, jaki obecnie wynosi 200 tys. złotych. Innymi słowy, jeśli podatnik korzysta z indywidualnego zwolnienia z VAT, nie musi informować o tym swoich nabywców. Pozostałe elementy, jakie nie muszą znajdować się na fakturze bez VAT to:

numer NIP,

numer VAT-UE,

kwota podatku,

stawka podatku.

Co musi obejmować faktura?

Faktury wystawiane przez kontrahentów zwolnionych z VAT są prawie identyczne, jak faktury ważnych podatników VAT. Właściwie, w odróżnieniu do tradycyjnych faktur, istnieje parę szczegółów, które nie są uwzględniane na lub muszą być uwzględnione na fakturach innych niż VAT. Przepis o podatku od artykułów i usług przejrzyście charakteryzuje też, jakie składniki muszą być uzamieszczone na na każdej fakturze. Należą do nich:

data spisania faktury vat,

numer faktury,

data przeprowadzenia dostawy produktu lub zrealizowania usługi,

nazwa odbiorcy,

nazwę artykułu lub usługi,

liczbę towarów/zakres usług,

cenę jednostkową,

cena produktów lub usług.

Ważne jest to, że jeżeli na fakturze nie ma elementów wymaganych przez akt prawny i niepoprawnie wystawiono fakturę, fakturę należy skorygować, niezależnie od tego, czy dostawa artykułów czy świadczenie usług lub podmiot gospodarczy stosuje zwolnienie z VAT.

Ważne dane i terminy

W odniesieniu do zasady faktury VAT i faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT powinien wystawiać kontrahent, który dostarcza towary lub usługi. Niekiedy pomimo tego faktura może zostać wystawiona przez firmę upełnomocnioną przez kupującego lub sprzedającego. Powinno się także pamiętać o czasie wystawienia faktury wynikającym z Ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym faktura bez VAT musi zostać wystawiona przed 15tym dniem kolejnego miesiąca po którym sfinalizowano transakcję sprzedaży. Dowód zawarcia transakcji może być wystawiony w formie tradycyjnej i elektronicznej - w takim przypadku nie będzie widniał podpis wystawcy na dokumencie, co nie sprawi nieważności faktury. W wypadku osób fizycznych transakcje sprzedaży będą utrwalane na paragonach, w związku z tym termin wystawiania faktur w nadchodzącym miesiącu nie obowiązuje. Pomimo tego każdy sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z żądaniem konsumenta. Należałoby pomnieć, że faktura dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej obejmuje takie same szczegóły, jak faktura dla podmiotów gospodarczych.