Jakie oprogramowanie do tworzenia faktur w tym roku?

image

Zamiarem fakturowania jest ewidencja sprzedaży, od których naliczane są podatki od towarów i usług. Jednocześnie nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania podatku VAT, gdyż przysługują im prawne zwolnienia. W takim razie jaki jest kłopot z wystawianiem faktur? Czy można rejestrować transakcje w inny sposób?

Faktura zwolniona z podatku VAT

Podatnicy wykluczeni z VAT muszą fakturować, gdy partnerem jest inna firma. W przypadku, gdy nabywcą jest osoba fizyczna, fakturę trzeba wystawić na jej życzenie. W innym przypadku sprzedaż może być uwieczniona paragonem. Faktury VAT podatników zwolnionych prawnie wymieniają:

prawo, na podstawie której podatnikowi przysługuje zwolnienie z VAT,

prawo, na podstawie których konkretna dostawa towarów lub usług korzysta ze zwolnienia,

przepis dyrektywy zwalniający z opodatkowania konkretną dostawę towarów.

Zasady te nie dotyczą sytuacji, w której podatnik jest wykluczony z VAT ze względu na profil prowadzonej działalności. Czyli, że sprzedaje on artykuły albo usługi, które prawnie są zwolnione z podatku. Na fakturze bez VAT nie znajdziemy również danych o tym, iż podatnik jest zwolniony z podatku VAT ze względu na to iż nie jego sprzedaż nie przerosła limitu wartości sprzedaży, jaki obecnie wynosi 200 tysięcy złotych. Czyli, jeśli dana firma korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT, nie musi sygnalizować o tym swoich konsumentów. Inne czynniki, jakie nie muszą znajdować się na fakturze bez najprostszy program do faktur VAT to:

numer NIP,

numer VAT-UE,

kwota podatku,

stawka podatku.

Co powinna obejmować faktura vat?

Faktury podatników zwolnionych z VAT są praktycznie prawie takie same, jak faktury ważnych podatników VAT. Po prawdzie, w odróżnieniu do szablonowych faktur, istnieje parę szczegółów, jakie nie są uwzględniane na lub muszą być zamieszczone na fakturach wystawianych przez kontrahentów wystawiających faktury bez VAT. Norma prawna o podatku od artykułów i usług przejrzyście charakteryzuje również, jakie szczegóły muszą być uuwzględnione na na każdej fakturze. Należą do nich:

data spisania faktury,

numer faktury,

data dokonania dostawy towaru lub zrealizowania usługi,

nazwa odbiorcy,

nazwę artykułu lub usługi,

liczbę produktów/skala usług,

cenę jednostkową,

cena towarów lub usług.

Co istotne, błędne wystawienie faktury z przeoczeniem fragmentów wymaganych ustawowo wymaga wystawienia faktury korygującej bez względu na to, czy dostawa towarów lub usług czy też kontrahent korzysta ze zwolnienia z VAT.

Istotne informacje oraz terminy

Faktura VAT oraz faktura bez VAT, co do reguły, powinna zostać wystawiona przez podmiot, który dokonuje dostawy towaru czy też usługi. Od czasu do czasu jednak fakturę może wystawić kupujący bądź jednostka autoryzowana przez sprzedawcę. Trzeba także pamiętać o terminach wystawiania faktur, które określone są w ustawie o podatku od towarów i usług. I w taki sposób faktura bez VAT musi być wystawiona do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji sprzedaży. Dokument wolno wystawić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej - w tym przypadku na dokumencie nie znajdziemy podpisu wystawcy, co nie sprawia nieważności faktury. W sytuacji osób nie prowadzących aktywności gospodarczej zawierane transakcje dokumentowane są z wykorzystaniem paragonów, wobec tego nie wiąże termin 15-go dnia kolejnego miesiąca na wystawienie faktury. Niemniej jednak każdy sprzedawca jest zobligowany wystawić fakturę na żądanie konsumenta. Należałoby pamiętać, że faktura dla osoby prywatnej obejmuje takie same składniki, jak faktura dla firm.