Oprogramowanie do wypisywania faktur vat z magazynem - niezbędne narzędzie przy zarządzaniu firmą.

image

Zamiarem wystawiania faktur VAT jest ewidencja sprzedaży, od jakich naliczane są podatki od artykułów i usług. Zarazem nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania podatku VAT, dlatego że przysługują im prawne zwolnienia. W takim razie jaki jest kłopot z fakturowaniem? Czy można rejestrować transakcje w inny sposób?

Faktura zwolniona z podatku VAT

Podatnicy wykluczeni z VAT muszą wystawiać faktury, gdy partnerem jest inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku, gdy konsumentem jest osoba fizyczna, fakturę trzeba wystawić na jej życzenie. W innym przypadku sprzedaż może być udokumentowana paragonem. Faktury VAT podatników zwolnionych ustawowo wymieniają:

przepisy, na podstawie której podatnikowi przysługuje zwolnienie z VAT,

przepisy, na podstawie których konkretna dostawa towarów lub usług korzysta ze zwolnienia,

akt prawny dyrektywy zwalniający z opodatkowania konkretną dostawę towarów.

Normy te nie dotyczą sytuacji, w której podatnik jest wykluczony z VAT biorąc pod uwagę na profil prowadzonej działalności. Czy, że sprzedaje on produkty bądź usługi, które ustawowo są zwolnione z podatku. Faktura bez VAT nie mieści też informacji o tym, iż podatnik jest zwolniony z podatku VAT ze względu na to iż nie jego sprzedaż nie przekroczyła zakresu wartości sprzedaży, jaki aktualnie wynosi 200 000 złotych. Czyli, jeśli dana firma korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT, nie musi zawiadamiać o tym swoich nabywców. Pozostałe czynniki, jakie nie muszą znajdować się na fakturze bez VAT to:

numer NIP,

numer VAT-UE,

kwota podatku,

stawka podatku.

Co musi obejmować faktura vat?

Fakturowanie w przypadku podatników zwolnionych z VAT wygląda niemalże tak samo, jak w przypadku czynnych podatników VAT. W gruncie rzeczy niewiele jest składników, których faktura bez VAT nie zawiera czy też które, w przeciwieństwie do tradycyjnej faktury, mieścić musi. Akt prawny o podatku od towarów i usług przejrzyście określa dodatkowo, które elementy muszą znaleźć się obligatoryjnie na każdej fakturze. Należą do nich:

data wystawienia faktury vat,

numer faktury,

data poczynienia dostawy towaru lub wykonania usługi,

nazwa nabywcy,

nazwę towaru lub usługi,

liczbę towarów/rozmiar usług,

cenę jednostkową,

wartość towarów lub usług.

Znaczące jest to, że jeśli na fakturze nie ma elementów wymaganych przez prawo i błędnie wystawiono fakturę, dokument ten należy skorygować, bez względu na to, czy dostawa towarów czy świadczenie usług lub kontrahent jest zwolniony z podatku VAT.

Znaczące dane i terminy

Odnośnie do reguły faktury VAT i faktury bez VAT winien wystawiać podmiot, który zapewnia towary lub usługi. Czasami tymczasem faktura może zostać wystawiona przez firmę upełnomocnioną przez kupującego lub sprzedającego. Trzeba również pamiętać o czasie wystawienia faktury wynikającym z Regulacji o podatku od towarów i usług. W związku z tym faktura bez VAT musi zostać wystawiona przed 15tym dniem następnego miesiąca po którym zrealizowano transakcję sprzedaży. Dowód zawarcia transakcji może być wystawiony w formie standardowej i elektronicznej - w takim przypadku nie znajdziemy podpisu wystawcy na dokumencie, co nie wywoła unieważnienia program do wystawiania faktur faktury. W sytuacji osób fizycznych zawierane transakcje będą utrwalane na paragonach, stąd czas wystawiania faktur w nadchodzącym miesiącu nie obowiązuje. Tymczasem każdy sprzedawca jest zobligowany wystawić fakturę zgodnie z żądaniem konsumenta. Należałoby pomnieć, że faktura dla osoby nie prowadzącej aktywności gospodarczej obejmuje takie same czynniki, jak faktura dla firm.